BEOGAMING

BEOGAMING – ปัจจุบันมีกีฬาที่เริ่มต้นมาจากศิลปะป้องกันตัวจากประเทศต่างๆเป็นจำนวนมาก เนื่องจากในสมัยก่อน เมื่อเกิดอันตราย หรือว่าในการสู้รบในสมัยก่อน อาจจะไม่มีอาวุธ ป้องกัน หรือ ไม่มีความปลอดภัยเท่ากับในปัจจุบันมากนั้น ดังนั้นการเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวเองจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง แต่ในปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการต่างๆที่จะสามารถนำมาใช้ป้องกันตัวเองได้ ทำให้ผู้คนสนใจในการเรียรู้ศิลปะการป้องกันตัวเองน้อยลง จนทำให้ศิลปะการป้องกันตัวเองเหล่านั้น กลายมาเป็นกีฬาในที่สุด แต่ว่ากีฬาที่เป็นศิลปะป้องกันตนเองที่ยังเป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นั่นก็คือ กีฬาเทควันโด

กีฬาเทควันโดมีที่มาจากประเทศเกาหลี โดยกีฬาเทควันโดหมายถึง ศิลปะการป้องกันตัวโดยที่ไม่ต้องใช้อาวุธ โดยคำว่า แท ในภาษาเกาหลีมีความหมายว่าเท้า นั่นก็คือการใช้เท้าในการโจมตี ส่วนคำว่า คว็อน หมายถึงมือ หรือการโจมตีด้วยมือ ส่วนคำว่า โท แปลว่า สติปปัญญา หรือวิถีในการใช้สติปัญญา ดังนั้นเมื่อนำมารวมกันจึงมีความหมายว่า วิถีการใช้มือเเละเท้าในการต่อสู้ ป้องกันตัวเองอย่างมีสติปัญญา ซึ่งกีฬาชนิดนี้ถือว่าเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศเกาหลีอีกด้วย

BEOGAMING : ที่มาของกีฬาเทควันโด

กีฬาเทควันโดมีมาอย่างเนิ่นนานตามประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลี และมีความพัฒนาและก้าวหน้ามากขึ้นเมื่อหลังการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายหลังจากการที่ประเทศเกาหลีตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศญี่ปุ่นในช่วงปี 1940-1945 โดยกีฬาเทควันโดนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากการเล่นพื้นฐานของกีฬาคาราเต้ ของประเทศญี่ปุ่น นำมารวม ผสมผสานกับการละเล่นพื้นบ้านของประเทศเกาหลีที่มีชื่อเรียกว่า เทควัน ซึ่งถึงแม้ว่าทางประเทศเกาหลีจะไม่มีหลักฐานการอ้างอิงที่ชัดเจน แต่ว่าคนเกาหลีก็ยังบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ากีฬาเทควันโดมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเกาหลีตั้งแต่สมัยยุคโบราณ และได้มีอาจารย์สอนเทควันโดท่านหนึ่งมีนามว่า อาจารย์ ซอง คุก ดี ได้ทำการพิสูจน์ข้ออ้างอิงนั้น โดยสาธิตให้เห็นความแตกต่างว่ากีฬาเทควันโดนั้นมีความแตกต่างจากกีฬาที่เป็นศิลปะการป้องกันตัวจากประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่นอย่างสิ้นเชิง กีฬาเทควันโดได้รับความนิยมจากชาวเกาหลีอยู่อย่างต่อเนื่องจนได้มีการจัดตั้ง โรงเรียนสอนเทควันโด และมีการก่อตั้งสมาคม Korean Teakwondo Association หรือ KTA ขึ้นด้วยความที่กีฬาชนิดนี้เป็นที่นิยมเเละแพร่หลายไปในทวีปต่างๆทั่วโลก ทำให้ในปี 1966 ได้มีการก่อตั้ง สหพันธ์เทควันโดนานาชาติ หรือ Internatonal Teakwondo Federation (ITF) และต่อมาในปี 1973 ก็ได้มีการก่อตั้งสหพันธ์เทควันโดโลก หรือ World Teakwondo Federation (WTF) ในเวลาต่อมา ความนิยมของกีฬาเทควันโดทำให้กีฬาเทควันโดถูกบรรจุในการเเข่งขันกีฬาเอเขียนเกมเป็นครั้งแรกในปี 1974 และกีฬาโอลิมปิกในปี 2000 และนั่นทำให้กีฬาเทควันโดเป็นที่รู้จักในหลายประเทศทั่วโลกเพิ่มมากยิ่งขึ้น

กีฬาเทควันโดจะมีสายรักเอวที่เป็นสีที่แตกต่างกันเพื่อแบ่งระดับของนักเทควันโดแต่ละกลุ่มความสามารถ โดยนักเทควันโดระดับเริ่มต้นจะเริ่มจากการใช้สายสีขาว แล้วจะมีการสอบเลื่อนขั้น ซึ่งการสอบนั้นข้อกำหนดจะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนหรือแต่ละสมาคมที่จะมีข้อกำหนดในการเลื่อนขั้นสายเทควันโดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งระดับสายต่างๆสามารถเรียงได้คือ สายขาว,สายเหลือง,สายเขียว,สายฟ้า, สายน้ำตาล,สายแดง และสายดำ ซึ่งสายดำถือว่าเป็นสายที่มีความสามารถสูงสุด และเรียงลงมาตามลำดับ ซึ่งในการสอบเลื่อนขั้น หรือเลื่อนสายนั้นก็จะมีการเเบ่งตามช่วงอายุที่มีเกณที่แตกต่างกันไป ตามเกณฑ์ของสหพันธ์เทควันโดโลกอีกด้วย

Quote : BEOGAMING

Writening : BEO89

4 Thoughts on “BEOGAMING – เทควันโด ศาสตร์ป้องกันตัวจากเกาหลีที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก (Taekwondo)

 1. aoffkung on January 21, 2022 at 11:33 pm said:

  สล็อตเว็บตรงGive away hard, give away for real
  Give away big prizes every hour continuously.
  Just deposit money now and have a chance to win big prizes with us.
  definitely not disappointed
  guarantee of financial stability
  Honest, fast deposit-withdrawal with automatic system (no minimum)

 2. You there, this is really good post here. Thanks for taking the time to post such valuable information. Quality content is what always gets the visitors coming.เว็บ สล็อต ออนไลน์

 3. Awesome article, it was exceptionally helpful! I simply began in this and I’m becoming more acquainted with it better! Cheers, keep doing สล็อตแตกเยอะ

 4. ๋Jaremih5 on January 25, 2022 at 5:29 am said:

  Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. สล็อตเว็บตรง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Post Navigation