Vereniging voor Zingeving en Democratie

Welkom

Actueel

Banningprijs

Trefpunt PvdA en levensovertuiging

Banning Werkgemeenschap voor de PvdA


Welkom
.... Over de vereniging
.... Contact
.... Sitemap
.... Links
Agenda

 

Discussieforum
Reageer op de laatste bijdragen op het forum:

.... Religieuze gemeenschappen - ook Van Waarde
.... Voor een integere overheid is moed nodig

Word lid!
Steun Zingeving.net of word actief

Welkom bij de
Vereniging voor Zingeving en Democratie

Uitgelicht

Banning Vereniging: nieuwe naam en nieuwe website

Vanaf 1 maart heeft Zingeving.net een nieuwe naam: Banning Vereniging voor levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie. De vereniging heeft ook een nieuwe website: www.banningvereniging.nl. (De site waarop u zich nu bevindt wordt niet meer bijgewerkt.)

 

Zingeving.net wil ruimte bieden aan hen die een open dialoog aandurven over de waarden van de samenleving. Dat geeft de mogelijkheid om verdieping te zoeken in je eigen maatschappelijke handelen en andermans waarden te leren begrijpen.

Door kritische bezinning op de hedendaagse cultuur willen wij samen zoeken naar een rechtvaardige en houdbare wereld waarin iedereen kan deelnemen en verantwoordelijkheid draagt.

Zingeving.net ondersteunt het werk van de Rode Hoed in Amsterdam en ondersteunt het Trefpunt PvdA en levensovertuiging en de Banning Werkgemeenschap voor de PvdA. Een aantal maal per jaar verschijnt de nieuwsbrief Tijd en Taak.


Welkom